Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно одитен доклад на Сметната палата на Договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно - медно - пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област, на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2013 г
Дата 12/08/2016
Входящ номер 654-06-1386
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор