Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно опасността от стартиране на процедура за неизпълнение на правото на Европейския съюз и/или от спиране на средства по "Оперативна програма " 2014 - 2020 г. поради забавяне на приемането на Плановете за управление на риска от наводнения
Дата 31/08/2016
Входящ номер 654-06-1415
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 09/09/2016
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор