Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно въпрос 654-06-1276/14.07.2016г., относно издаване на разрешения на организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства
Дата 06/12/2016
Входящ номер 654-06-1801
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор