Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно някои аспекти на политическата ситуация в България и приетата на 23.11.2016 г. Резолюция на Европейския парламент за противодействие на руските хибридни атаки срещу страни - членки на Европейския съюз
Дата 07/12/2016
Входящ номер 654-06-1831
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор