Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно информация по § 5 от пр. закл. разп. на Закона за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност(ДВ, бр.41/2015г.)
Дата 07/12/2016
Входящ номер 654-06-1832
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/12/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 21/12/2016
Дата на връчване на писмен отговор 13/01/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор