Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно размер на данък върху добавената стойност, възстановен от общините на основание § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 41/2015 г.)
Дата 07/12/2016
Входящ номер 654-06-1833
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/12/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 15/12/2016
Дата на връчване на писмен отговор 16/12/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор