Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно общия брой на пенсионираните служители на МВР, продължаващи да работят по трудово или служебно правоотношение по Закона за държавния служител, Закона за МВР и Кодекса на труда, които към момента на отправяне на настоящия въпрос получават едновременно пенсия и трудово възнаграждение - заплата
Дата 14/12/2016
Входящ номер 654-06-1900
Адресат Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/12/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 12/01/2017
Дата на връчване на писмен отговор 13/01/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор