Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно сключване на Рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване", чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България
Дата 15/12/2016
Входящ номер 654-06-1933
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/12/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 12/01/2017
Дата на връчване на писмен отговор 13/01/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор