Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно сигнали за Инвестиционното намерение за добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна фабрика в района на гр. Трън
Дата 15/12/2016
Входящ номер 654-06-1935
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/12/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 30/12/2016
Дата на връчване на писмен отговор 13/01/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор