Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Оператеивна програма "Развитие на селските райони 2007 -2013 г"
Дата 16/12/2016
Входящ номер 654-06-1952
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/12/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 11/01/2017
Дата на връчване на писмен отговор 13/01/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор