Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно сключени договори между "Гора Инвест" АД и държавните горски предприятия и ловни стопанства през 2015г. и 2016г.
Дата 23/12/2016
Входящ номер 654-06-1987
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 16/01/2017
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор