Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно какви действия са приети за събиране на задълженията от "Видахим" АД, гр. Видин към Държавна агенция "Държавен резерв и военно временни запаси"
Дата 18/01/2017
Входящ номер 754-06-53
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 25/01/2017
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор