Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно неизпълнение на & 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ.№79 от 13.10.2016г.)
Дата 25/01/2017
Входящ номер 754-06-67
Адресат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 01/02/2017
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор