Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно откритата по предложение на МЗХГ процедура за изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко" и контролът, който МЗХГ следва да упражнява върху млекопроизводителите за неговото спазване
Дата 07/06/2017
Входящ номер 754-06-182
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/06/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 14/06/2017
Дата на връчване на писмен отговор 16/06/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор