Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)
Дата 14/06/2017
Входящ номер 754-06-218
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/06/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/06/2017
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор