Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно наличния финансов ресурс в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
Дата 16/06/2017
Входящ номер 754-06-237
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/06/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 30/06/2017
Дата на връчване на писмен отговор 30/06/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор