Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проект на община Калояново по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020", Мярка 07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"
Дата 21/06/2017
Входящ номер 754-06-251
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/06/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 29/06/2017
Дата на връчване на писмен отговор 30/06/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор