Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно кадрова политика в "Югоизточно държавно предприятие" ДП-гр.Сливен
Дата 02/10/2017
Входящ номер 754-06-604
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/10/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 09/10/2017
Дата на връчване на писмен отговор 13/10/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор