Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изграждането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)
Дата 04/10/2017
Входящ номер 754-06-614
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор