Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно защитена зона BG0000181 - част от Европейската екологична мрежа "Натура 2000", нерегламентиран добив на инертни материали в имот с кадастрален № 045010, землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия
Дата 10/10/2017
Входящ номер 754-06-632
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор