Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно правена ли е справка с Контролно-техническата инспекция за броя на земеделската техника, която е надлежно закупена и регистрирана при тях и броя на издадените разрешителни за движение на извънгабаритни пътни превозни средства, при условията на чл. 8, ал. 2 и 3 на Наредба № 11 на Министерски съвет от 03.07.2001 г. Правена ли е оценка и анализ на икономическия ефект и ефективността на приложеното на горецитираната наредба?
Дата 18/10/2017
Входящ номер 754-06-678
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/10/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 03/11/2017
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор