Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно затруднения в дейността на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
Дата 19/10/2017
Входящ номер 754-06-680
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор