Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно необходимост от предприемане на дългосрочни мерки за справяне с финансовия колапс на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" АД във Враца и тежкото финансово състояние на други лечебни заведения за болнична помощ
Дата 25/10/2017
Входящ номер 754-06-702
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор