Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно публикуване на Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2016 г. в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност
Дата 25/10/2017
Входящ номер 754-06-706
Адресат Цецка Цачева, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/11/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 01/11/2017
Дата на връчване на писмен отговор 03/11/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор