Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно затруднения в дейността на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора
Дата 26/10/2017
Входящ номер 754-06-729
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/11/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 17/11/2017
Дата на връчване на писмен отговор 17/11/2017
Текст на въпроса
Текст на отговор