Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно риск от флуор под формата на стабилните му съединения OF2, 2HF, SF6, PF5, CIF3 в повърхностното водно тяло - река Провадийска, с код BG2PR100L001, BG2PR100L002, BG2PR100L003, BG2PR900L019
Дата 18/05/2018
Входящ номер 854-06-742
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/05/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 06/06/2018
Дата на връчване на писмен отговор 08/06/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор