Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
Дата 31/05/2018
Входящ номер 854-06-789
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/06/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/06/2018
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор