Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Претоварна станция оборудвана с инсталация за сепариране на рециклируеми отпадъци от твърди битови отпадъци в общ. Попово
Дата 21/09/2018
Входящ номер 854-06-1056
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/10/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 12/10/2018
Дата на връчване на писмен отговор 12/10/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор