Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно публичния регистър на хабилитираните лица по чл. 2а от Закона за развитието на академичния състав в Република България
Дата 25/01/2019
Входящ номер 954-06-92
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/02/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 14/02/2019
Дата на връчване на писмен отговор 15/02/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор