Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно сондажи, прокарване на временни пътища и други строителни дейности на територията на ТП "Държавно горско стопанство Кресна", Югозападно държавно предприятие
Дата 13/02/2019
Входящ номер 954-06-259
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор