Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно предназначението и класирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност
Дата 18/11/2009
Входящ номер 954-06-214
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/11/2009
Дата на отговор Писмен отговор на 25/11/2009
Дата на връчване на писмен отговор 27/11/2009
Текст на въпроса
Текст на отговор