Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно одобрението и финансирането на общинските проекти по Приоритетна ос 3 на Програмата за развитието на селските райони
Дата 12/05/2010
Входящ номер 054-06-342
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/05/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/06/2010
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор