Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ограничаването на обхвата на лицата, участващи в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Личен асистент"
Дата 14/05/2010
Входящ номер 054-06-352
Адресат Маргарита Попова, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор