Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно политиката по осигуряване на необходимия административен капацитет на управляващите органи, междинни звена и крайните бенифициенти за нормалното функциониране на оперативните програми
Дата 26/05/2010
Входящ номер 054-06-397
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/05/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/06/2010
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор