Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно действия на Министерството във връзка със Списъка на лицата, за които има констатации на Агенцията за държавна финансова инспекция за нарушения при разходването на средства по програми на ЕС
Дата 07/07/2010
Входящ номер 054-06-559
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор