Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно злоупотреба с поръчка за обувки в мини "Марица-Изток"
Дата 20/10/2010
Входящ номер 054-06-800
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/10/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 28/10/2010
Дата на връчване на писмен отговор 29/10/2010
Текст на въпроса
Текст на отговор