Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно направените разходи за балиране на твърди битови отпадъци на община София и нерешените проблеми в тази област
Дата 27/10/2010
Входящ номер 054-06-829
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/11/2010
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор