Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Вот на недоверие

Адресат Дата на провеждане на гласуване Статус Относно
Министерски съвет 25/01/2018 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията
Министерски съвет 19/02/2016 неуспешен Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради политиката му в здравеопазването
Министерски съвет 13/06/2014 неуспешен проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на фискалната политика
Министерски съвет 30/05/2014 неуспешен Проект на решение за гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на енергетиката
Министерски съвет 12/02/2014 неуспешен проект за решение на гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на вътрешната сигурност и обществен ред
Министерски съвет 17/10/2013 неуспешен вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на регионалната политика
Министерски съвет проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател г-н Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на инвестиционното проектиране
Министерски съвет 02/10/2013 неуспешен проект на Решение за гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет с министър-председател г-н Пламен Орешарски
Министерски съвет 26/07/2012 неуспешен гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи
Министерски съвет 23/04/2012 неуспешен предложение за гласуване на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов за спиране изграждането на АЕЦ "Белене" и провалената енергийна политика на България - НЕПРОВЕДЕНИ РАЗИСКВАНИЯ И НЕГЛАСУВАНО РЕШЕНИЕ !!!
Министерски съвет 26/07/2011 неуспешен гласуване на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права
Министерски съвет 17/06/2011 неуспешен гласуване на недоверие на Министерски съвет с министър-председател г-н Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората
Министерски съвет 08/10/2010 неуспешен гласуване на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването
Министерски съвет 26/02/2009 неуспешен предложение за гласуване на недоверие на Министерски съвет на Република България за цялостната политика на правителството
Министерски съвет 30/07/2008 неуспешен нанесените морални и материални щети на Република България и българските граждани от провала на правителството при спазването на правилата на държава-член на Европейския съюз и усвояване на средствата от Европейския съюз
Министерски съвет 11/04/2008 неуспешен заради обвързаността му с организираната престъпност
Министерски съвет 22/02/2008 неуспешен Искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет заради неговата корумпираност
Министерски съвет 23/10/2007 неуспешен заради разпада на държавната политика в областта на образованието
Министерски съвет 02/03/2007 неуспешен заради разпада на държавната политика в областта на здравеопазването
Министерски съвет 19/04/2006 неуспешен несправяне с бедствената ситуация в България, след наводненията от лятото на 2005г. и пролетта на 2006г., както и със създадените трайни корупционни практики при усвояване на средствата