Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Предложение за провеждане на разисквания по питане № 954-05-26/26.06.2019 г. от народните представители доц. Георги Йорданов, проф. Георги Михайлов, проф. Анелия Клисарова, д-р Илиян Тимчев, д-р Валентина Найденова, д-р Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев относно политиката на министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти
954-00-41
05/07/2019
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала