Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно контрола на Министерството на околната среда и водите върху хвостохранилищата в България
Дата 17/01/2011
Входящ номер 154-05-4
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/01/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 31/01/2011
Текст на питането
Текст на отговор