Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
14/07/2005
1. Декларация за основните приоритети на 40-ото Народно събрание на Република България.
2. Решение за ускорени процедурни правила за обсъждане и приемане на законопроекти, произтичащи от подготовката на Република България за членство в Европейския съюз.
3. Решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси.
4. Решение за създаване на Временна комисия по европейски въпроси.
5. Решение за приемане оставката на Министерския съвет на Република България.
6. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини