Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност"
Сигнатура 954-02-58
Дата на постъпване 27/08/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/09/2009
Обнародван в ДВ брой 72/2009 г.
Финален текст на решението Решение относно Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност"