Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г.
Сигнатура 405-00-2
Дата на постъпване 25/11/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/04/2015
Обнародван в ДВ брой 27/2015 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г.