Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за степента на изпълнение на провежданите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството политики и програми за 2008 г.
Сигнатура
Дата на постъпване 06/03/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология