Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на процедурни правила за изслушване на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев относно Доклада на Европейската комисия от 25.10.2005 г.
Сигнатура 554-02-91
Дата на постъпване 03/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/06/2006 - приет(зала второ гласуване)