Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
28/09/2004 първо гласуване

  Доклад
  по законопроект за изменение на Закона за общинските бюджети
  № 402-01-32, внесен от Министерския съвет на
  20 юли 2004 г.
  Доклад
  по законопроект за изменение на Закона за общинските бюджети
  № 402-01-32, внесен от Министерския съвет на
  20 юли 2004 г.
  На заседание, проведено на 23 септември 2004 г., Комисията по
  бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение на Закона за
  общинските бюджети, внесен от Министерския съвет.
  В работата на заседанието взе участие Кирил Ананиев -
  заместник-министър на финансите, който от името на вносителя направи
  експозе по законопроекта.
  В мотивите към законопроекта и експозето на г-н Ананиев се
  отбелязва, че внесеният от Министерския съвет законопроект за
  общинския дълг налага да се направят съответните промени в Закона за
  общинските бюджети, където в глава осма - Общински дълг са
  регламентирани основните принципи на общинското кредитиране.
  Предвид на обстоятелството, че Комисията с пълно
  единодушие гласува за приемането на законопроекта за общинския дълг
  народните представители решиха да няма дискусия по законопроекта за
  изменение на Закона за общинските бюджети и се премина направо към
  гласуване.
  При проведеното гласуване се получиха следните резултати:
  “ЗА” - 17 народни представители без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на резултатите от гласуването Комисията по
  бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо
  гласуване законопроекта за изменение на Закона за общинските
  бюджети.
  София, 27 септември 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума