Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/02/2006 - 03/02/2006
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Проект за решение относно разполагането на американски военни бази на територията на Република България (Вносители: Минчо Христов, Стела Банкова и Владимир Кузов; 20.10.2005 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия относно Окончателния доклад на независимата комисия, назначена от Генералния секретар на ООН, разследваща маши-нациите с програмата “Петрол срещу храни” по време на режима на Саддам Хюсеин (Вносители: Иван Костов и група народни предста-вители; 15.11.2005 г.).

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.

• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.


1. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет; 13.1.2006 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 8.11.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за вътрешния одит в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 8.11.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2006 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2006 г.).

7. Второ четене на законопроекта за Министерството на вътрешните работи - продължение.

8. Първо четене на законопроекта за концесиите (Вносител: Министерски съвет; 23.12.2005 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ в размер на 381 000 щ.д. по проект “Правни и регулаторни реформи в инфраструктурата” (Вносител: Министерски съвет; 27.12.2005 г.).

10. Законопроект за ратифициране на измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал (Вносител: Министерски съвет; 19.12.2005 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Будапещенската конвенция относно договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2006 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: 109 народни представители; 22.12.2005 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Приет на първо четене на 14.12.2005 г.).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания