Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно политиката на министерство на културата отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение
Дата 13/01/2014
Входящ номер 454-06-2
Адресат Петър Стоянович, Министър на културата
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор